Vill du bli vår sponsor?

Jädersgården

Föreningen Jädersgården är en ekonomisk förening som driver bygdegården i Jäder.


Allt arbete sker ideellt med syfte att

bevara det unika kulturarv som gården är, men också att genom våra aktiviteter skapa en trivsam lokal för gemenskap och en samlingspunkt för alla som bor i bygden!

Välkommen till

Jädersgården!


  Bokningar och förfrågningar:

  Tel:       0793 240 401     

  Mail:    info@jadersgarden.se